Vi levererar till hela Sverige | Frakt 69kr | Fraktfritt vid upphämtning i vår butik

Tillgänglighet


Tillgänglighet för shop.nationalmuseum.se

Nationalmuseum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Nationalmuseum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nationalmuseumshop.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på webbredaktionen@nationalmuseum.se och meddela följande:

  • innehållets webbadress (URL)
  • ditt namn och din e-postadress
  • formatet du behöver
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på webbredaktionen@nationalmuseum.se  och meddela följande:

  • om det gäller hela webbplatsen eller en specifika sida (ange gärna vilken)
  • vad du försökte göra
  • vad som gick fel 
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
  • Vi använder ett externt system som är uppbyggt av färdiga mallar. Vi ser kontinuerligt över hur vi kan förbättra tillgängligheten genom att låsa upp delar av systemets mallar.
  • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord, något vi vet skulle ge bättre sökträffar och underlätta för många besökare, framförallt personer med skrivsvårigheter. Vi utvärderar i nuläget olika alternativ och lösningar för att göra det lättare för dig som besökare att hitta det du letar efter.
  • En del alternativa texter behöver göras tydligare för att bättre beskriva bildens innehåll.
Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning

Webbplatsen publicerades den 26-03-2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 23-03-21