Vi levererar till hela Sverige | Frakt 69kr | Fraktfritt vid upphämtning i vår butik

Köpvillkor


1. Allmänt
Dessa villkor gäller när du (”Kund”, ”du”, ”din”) använder eller handlar varor via webbsidan shop.nationalmuseum.se (”Webbsidan”) som tillhandahålls av Shopify och administreras av Nationalmuseum (”Nationalmuseum”).   

Genom köpet ingår du som kund och Nationalmuseum ett avtal där du bekräftar att du förstått, accepterar och förbinder dig att följa Villkoren. Avtalet anses giltigt från och med att Nationalmuseum godkänt din beställning till dess att den lagstadgade reklamationsrätten löper ut 3 år efter att du mottagit varan.  

Med kund avses fysisk eller juridisk person över arton (18) år (eller med förmyndares godkännande som kan lämnas till shop@nationalmuseum.sesom köper varor för egenbruk. Personer som är intresserade av att köpa en större volym för kommersiella ändamål ombedes kontakta shop@nationalmuseum.se. För detta ändamål skall ett särskilt avtal upprättas och svensk lagstiftning tillämpas. 

Vidare förbehåller sig Nationalmuseum rätten att göra bedömningen huruvida det aktuella köpet är att betrakta som köp för eget bruk eller är av kommersiell natur. Detta för att skydda och respektera eventuella upphovsrättsliga och/eller ensamrättsliga rättigheter som Nationalmuseum erhållit. 

Nationalmuseum behöver viss personlig information från dig för att du skall kunna köpa en vara via webbsidan. Via köp på denna webbsida har du därmed medgivit till insamling och lagring av den data som krävs för att genomföra en beställning.  

Nationalmuseum reserverar sig rätten att ändra köpvillkoren utan att informera kunder. Vid ändringar av köpvillkoren gäller de villkor som var aktuella vid kundens beställning. Den senaste versionen finns alltid att ta del av på shop.nationalmuseum.se 

Nationalmuseum förbehåller sig rätten att inte behandla beställningar som inte är förenliga med dessa villkor samt för beställningar där varor inte längre finns tillgängliga. I fall av att Nationalmuseum väljer att inte behandla din beställning kommer att Nationalmuseum att meddela dig via e-post samt att återbetala det belopp som betalats för varorna enligt villkoren statuerade i Sektion 8 

2. Försäljningsansvarig 

Försäljningen på Webbsidan bedrivs av Nationalmuseum (organisationsnummer 202100-1108) med kontaktinformation:  

Nationalmuseum, Södra Blasieholmen, 111 48, Stockholm, Sverige 
Telefon (växel): 08-5195 4300 (taxa beroende på kundstelefonabonnemang)  
Fax: 08-5195 4451  
E-post: shop@nationalmuseum.se 

3. Produkter 

Nationalmuseum säljer via denna webbsida ett urval av varor utifrån Nationalmuseums fysiska butikers sortiment. Observera att utbud och sortiment på webbsidan kan skilja sig från det som erbjuds i Nationalmuseums butiker på Blasieholmen och vid Gustavsbergs Porslinsmuseum.  

Produktbilder och produktbeskrivningarna på webbsidan tillhandahålls i informationssyfte och Nationalmuseum förbehåller sig för eventuella tryck-information- och specifikationsfel samt skillnader mellan vara och produktbild.  

Nationalmuseum reserverar sig för eventuell slutförsäljning av varor.  

4. Priser 

Priserna på webbsidan anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar alla tillämpliga skatter. Fraktpris på 69 SEK tillkommer vid utcheckning om du inte väljer att hämta din beställning i Nationalmuseum Shop på Blasieholmen i Stockholm.

Vid eventuella prisändringar gäller det pris som var aktuellt vid kundens beställning.  

Observera att kampanjer och erbjudanden på webbsidan kan skilja sig från det som erbjuds i de fysiska butikerna på Blasieholmen och vid Gustavsbergs Porslinsmuseum. 

5. Betalningssätt 

Webbsidan accepterar kortbetalning med Visa eller MasterCard. 

Transaktioner görs i svenska kronor (SEK) och betalningstransaktionen sköts av Nets. 

6. Leverans 

Nationalmuseum behandlar inkomna beställningar löpande. Hanteringstid varierar men sker normalt inom 1-4 arbetsdagar med reservation för något längre hanteringstid vid högt beställningstryck eller semesterperioder.
Du kan välja på att få din beställning skickad via PostNord eller hämta den i Nationalmuseum Shop. Valt leveranssätt kan ej ändras när beställningen är genomförd.

6.1 Leverans via Postnord

Nationalmuseum erbjuder endast frakt inom Sverige. Leverans sker med PostNord. När Nationalmuseum hanterat din beställning gäller PostNords leveranstider. Nationalmuseum ansvarar inte för förseningar orsakade av fraktbolaget eller utomstående faktorer som Nationalmuseum inte kan anses kunna påverka (exempelvis väderlek). 

Din beställning är spårningsbar med hjälp av det spårningsnummer du får när din beställning behandlats av Nationalmuseum. Spårningsnumret skickas till din e-post eller telefonnummer. Paketet skickas till din postlåda eller närmaste PostNord ombud. Försändelse som skickas som varubrev men inte går in i brevlådan kan komma att lämnas i en påse vid dörren.  

Upptäcker du skador på varan, förpackningen eller felaktigheter i leveransen, kontakta Nationalmuseum via shop@nationalmuseum.seSkador på förpackningen uppmanas du även anmäla till PostNord 

6.2 Hämta själv i Nationalmuseum Shop (gäller fr.o.m. 2022-11-01)

Din beställning är vanligtvis redo att hämtas inom 2-4 dagar efter genomfört köp. Nationalmuseum meddelar dig via mail eller telefon när din beställning kan hämtas. Medtag giltigt ID-kort. Bud måste uppvisa både sin och beställarens legitimation.

Beställningen hämtas i Nationalmuseum Shop på entréplan i museet, Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm. Hämtning kan ske under museets öppettider. För aktuella öppettider se Nationalmuseums hemsida www.nationalmuseum.se

Din beställning ligger kvar i 14 dagar efter meddelande från Nationalmuseum om att hämtning kan ske.

7. Beställning 

Varor beställs via denna webbsida genom att fullgöra beställningsprocessen och uppge den information Nationalmuseum behöver för att kunna genomföra betalningstransaktion och leverans.  

Efter att köpet har registrerats skickas en automatisk orderbekräftelse med ett ordernummer till den e-postadress som kunden uppgett vid beställningen. Ordernumret ska alltid anges vid kontakt med Nationalmuseum angående din beställning. Har du inte fått någon orderbekräftelse inom 1 timme, kontrollera först din mapp för Skräppost och kontakta därefter shop@nationalmuseum.se om du fortfarande saknar orderbekräftelse 

Kunden som lagt beställning anses av Nationalmuseum vara ”kontaktperson” till vem, vid utnyttjande av ångerrätt, reklamation eller makulerade beställningar görs återbetalning. 

Kunden ansvarar för att kontrollera att kontaktinformationen hen uppger vid köptillfället är korrekt då ändringar i efterhand inte är möjliga samt att orderbekräftelsen överensstämmer med det hen avser att köpa. Noterar du felaktigheter i orderbekräftelsen måste detta meddelas så snart som möjligt till shop@nationalmuseum.se. Din order kommer, om den inte skickats, därefter att makulerasHar beställningen skickats kan varan returneras enligt instruktioner i Kapitel 8 där kunden står för returfrakten.  

8. Återköp och ångerrätt 

För varor köpta via denna Webbsida erbjuds ångerrätt i enligt Lagen om distansköp och avtal utanför affärslokal (2005:59)Ångerrätten måste åberopas inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen då kunden mottog varan.  

Öppet köp på varor medges inte för varor köpta via webbsida.  

Kund som önskar utöva sin ångerrätt måste kontakta shop@nationalmuseum.se inom tidsramen för ångerfristen och meddela att hen vill utnyttja sin ångerrättKunden kan även fylla i och bifoga Konsumentverkets standardblankett i sitt meddelande. 

Vid ånger av varor där beställningen ännu inte hanterats makulerar Nationalmuseum ordern och meddelar kunden när detta är gjort.  

För varor som skickats står kund för eventuell fraktkostnad för att återbörda varan till Nationalmuseum. Varan ska returneras i samma skick som den var i när den togs emot samt i sin originalförpackning tillsammans med eventuellt förpackningsmaterial och bifogade dokument. Nationalmuseum reserverar sig rätten att ta ut en avgift för att kompensera en returnerad varas värdeminskning i den mån den beror på att kunden hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion samt för att varan har använts, slitits eller skadats.  

I samråd med shop@nationalmuseum.se kan varan också returneras till Nationalmuseums butik på Blasieholmen tillsammans med ifylld retursedel. Observera dock att återbetalning inte kan ske på plats i butiken utan hanteras elektroniskt.  

Återbetalning sker inom fjorton (14) kalenderdagar från och med den dag Nationalmuseum återfått den returnerade varanDetta sker genom bankåterbetalning och Nationalmuseum kan även komma att behöva kontakta kund för kompletterande uppgifter. Hur lång tid det tar innan återbetalningen finns på kundens konto varierar beroende på vilket finansiellt institut som utfärdat kortet som användes vid betalningen. Nationalmuseum kontaktar kund när återköpet är gjort. Återköp görs på den aktuella på varan samt den eventuella ursprungliga fraktkostnaden (ej returfrakten). 

9. Datainsamling 

För insamling och hantering av personligdata gäller Nationalmuseums policy för hantering av personuppgifter.  

Har du frågor om hur Nationalmuseum behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@nationalmuseum.se.  

10. Vidarebefordring av personligdata till tredje part 

Din personligdata skickas till en tredje part för att genomföra betalningstransaktionen. Detta sker på ett säkert sätt med kryptering via SSL (Secure Sockets Layer) mellan kundens personliga dator och Nets betalningsserver. För mer information angående transaktionsförfarandet, besök Nets hemsida. 

11. Hantering av cookies 

För insamling och hantering av cookies gäller Nationalmuseums policy för hantering av cookies. 

Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka Webbsidan men vissa funktioner riskerar att inte fungera och du kommer inte kunna genomföra ditt köp. 

12. Skydd för spam 

Nationalmuseum använder dina kontaktuppgifter för att kunna genomföra transaktioner och leveranser samt att kunna ge dig service och kommunicera med dig angående din beställning. Nationalmuseum säljer inte vidare dessa uppgifter till en tredje part. Misstänker du att dina kontaktuppgifter har kommits över av en tredje part efter att ha besökt denna webbsida ber vi dig omgående kontakta webbredaktionen@nationalmuseum.se

13. Reklamation 

Du har rätt att reklamera en vara upp till 3 år från dess att varan tillkommit dig. Felet på varan måste vara ursprungligt och inte orsakat av normalt slitage eller handhavandefel. Kontakta shop@nationalmuseum.se för att reklamera varan så förser Nationalmuseum dig med en fraktsedel för fri returfrakt. Bifoga bilder och/eller videor som beskriver och visar felet för snabbare ärendehantering 

Upplever du att Nationalmuseum inte tillmötesgår dina eventuella krav på ett tillfredsställande sätt har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. För mer information om hur du går tillväga att göra detta besök ARN:s webbsida. Du kan även vända dig till EU-kommissionens plattform Online Dispute Resolution som nås via denna länk.