Vi levererar till hela Sverige | Frakt 69kr | Fraktfritt vid upphämtning i vår butik

Wappenbüchlein – Äldsta boken i Konstbiblioteket


Äldsta Boken i konstbiblioteket på skeppsholmen

På Skeppsholmen i Stockholm, ligger Konstbiblioteket som är Moderna Museets och Nationalmuseums gemensamma bibliotek för konst, fotografi och design. Biblioteket vänder sig till alla konstintresserade, såväl forskare och museianställda som intresserad allmänhet.

Konstbiblioteket har en lång historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt då det startade som litet internt handbibliotek som sedan dess utvecklats till ett av Nordens största offentliga specialbibliotek för konst, fotografi och design. Konstbiblioteket har många spännande och vackra böcker i sina samlingar, Maria Zetterberg (Bibliotekarie, Konstbiblioteket) berättar mer om den äldsta boken i biblioteket.

_________________________________________

Den äldsta boken i Konstbibliotekets samlingar är Virgil Solis välkända Wappenbüchlein från 1555. Wappenbüchlein är en redovisning av heraldiska vapen samt biskopars, kardinalers, kungarikens vapen (inklusive det svenska kungarikets) med mera. Även de tre vise männen, det vill säga Kasper, Balthasar och Melker, har sina vapen!

Sida i boken Wappenbuchlein
Sida i boken Wappenbüchlein 

EN TIDIG FÄRGLÄGGNINGSBOK

Boken är gjord så att man själv ska fylla i färgerna genom anvisningar i form av förkortningar av färgerna som finns på de heraldiska vapnen. I Konstbibliotekets exemplar har kolorering endast utförts på enstaka heraldiska vapen. Vilket vi är tacksamma över eftersom det finns exemplar av boken som är väldigt fult och klumpigt kolorerade.

Konstbibliotekets exemplar av boken är tryckt i Nürnberg 1555, men även en uppgift om Johann Bussemacher, tryckare verksam i Köln, finns angiven i utgåvan.

Färglagt vapen i boken wappenbuchlein
Färglagt vapen i boken Wappenbüchlein 

VIRGIL SOLIS

Virgil Solis, ibland Virgilius Solis, (1514-1562) var en tysk bokillustratör och boktryckare. Solis var son till en till Nürnberg inflyttad målare. Han gifte sig 1539, blev 1540 mästare och öppnade då sin verkstad i Nürnberg där flera gesäller arbetade. Senare arbetade även hans söner i verkstaden som var väldigt produktiv och kommersiellt framgångsrik.

Verkstaden kunde även efter Solis död 1562 fortsätta sin verksamhet i över tio års tid och ge ut nytt material eftersom Solis varit så flitig med förarbeten. P. Ovidii Metamorphosis 1563, 1581 och Luthers illustrerade bibel är exempel på detta.

Solis ornamentala arbeten var ofta förlagor till guld- och silversmidesarbeten, möbeldekorationer med mera.

Anteckningshäfte med motiv från boken Wappenbuchlain
Anteckningshäfte med motiv från boken Wappenbüchlein 

HERALDISKA VAPEN

Ett vapen består av ett sköldemärke och en hjälmprydnad som sätts ovanpå hjälmen. Icke-personliga vapen har oftast inte hjälm med tillbehör. Bilden har en dekorativ funktion. Vapnet är även ett tecken på identitet, varför originalitet och tydlighet är viktigt.

 

Text:

Maria Zetterberg

Bibliotekarie

Konstbiblioteket, Nationalmuseum & Moderna Museet